Nongluk
ดร. นงลักษณ์ ปล้องทองคำ
อาจารย์
โทรศัพท์:
+66 (0)2-470-9398
โทรสาร:
+66 (0)2-470-9391
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
งานวิจัยที่สนใจ:
 • DNA methylation study in cancer

  DNA methylation serves as an important layer of epigenetic regulation on the human genome activity. It plays crucial role as a key regulator of gene expression. Accumulating evidence suggests that aberration of DNA methylation is a characteristic feature of cancer development. Unlike genetic alterations, DNA methylation is a reversible process. Monitoring DNA methylation changes during tumorigenesis allows for early diagnosis of cancer progression and prognosis.

การศึกษา

 • 2014 Ph. D. in Bioengineering, University of California, San Diego
 • 2004 M. Sc. in Molecular Genetics and Genetic Engineering, Mahidol University
 • 2001 B. Sc. in Biotechnology, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

เกียรติประวัติและรางวัลที่ได้รับ

 • Ph. D. scholarship from the Office of the Higher Educational Commission, Royal Thai Government (2007)

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

Journal Articles
 • Lake, B.B.*, Chen, S.*, Hoshi, M.*, Plongthongkum, N.*, Salamon, D., Knoten, A., Vijayan, A., Venkatesh, R., Kim, E.H., Gao, D., Gaut, J., Zhang, K. and Jain, S., 2019 “A Single-nucleus  RNA- Sezuencing Pipeline to decipher the molecular anatomy and pathophysiology fo human Kidueys”,  Nature Communications, Vol.10, Article number:2832. pp.1-15.  (* denotes equal contribution)
 • Shicheng, G., Diep, D., Plongthongkum, N., Fung H.L., Zhang, K. and Zhang, K. 2017, “Identification of methylation haplotype blocks aids in deconvolution of heterogeneous tissue samples and tumor tissue-of-origin mapping from plasma DNA”. Nature Genetics, Vol. 49, pp. 635-642.
 • Diep, D.*, Plongthongkum, N.*, Zhang, K., 2017 “Large-scale targeted DNA methylation analysis using bisulfite padlock probes”, DNA Methylation Protocols, Methods in Molecular Biology, Vol. 1708, pp. 365-382. (* denotes equal contribution)
 • Bock, C., Halbritter, F., Carmona, F.J., Tierling, S., Datlinger, P., Assenov, Y., Berdasco, M., Bergmann, A.K., Booher, K., Busato, F., Campan, M., Dahl, C., Dahmcke, C.M., Diep, D., Fernández,  A.F., Gerhauser, C., Haake, A., Heilmann, K., Holcomb, T., Hussmann, D., Ito, M., Kläver, R., Kreutz, M., Kulis, M., Lopez, V., Nair, S.S., Paul, D.S., Plongthongkum, N., Qu, W., Queirós, A.C., Reinicke, F., Sauter, G., Schlomm, T., Statham, A., Stirzaker, C., Strogantsev, R., Urdinguio, R.G., Walter, K., Weichenhan, D., Weisenberger, D.J., Beck, S., Clark, S.J., Esteller, M., Ferguson-Smith, A.C., Fraga, M.F., Guldberg, P., Hansen, L.L., Laird, P.W., Martín-Subero, J.I., Nygren, A.O.H., Peist, R., Plass, C., Shames, D.S., Siebert, R., Sun, X., Tost, J., Walter, J. andZhang, K., 2016, “Quantitative comparison of DNA methylation assays for biomarker development and clinical applications”, Natureure Biotechnology, Vol. 34, pp. 726-773. (alphabetical order)
 • Plongthongkum, N.*, Diep, D.H.* and Zhang, K., 2014, “Advances in the profiling of DNA modifications: cytosine methylation and beyond”, Nature Review Genetics, Vol. 15, pp. 647-661. (* denotes equal contribution)
 • Plongthongkum, N.*, van Eijk, K.R., de Jong, S., Wang, T., Sul, J.H., Boks, M.P., Kahn, R.S., Fung, H.L., Ophoff, R.A. and Zhang, K., 2014, “Characterization of genome-methylome interactions in 22 nuclear pedigrees”, PLoS One, Vol. 14, No. 9, e99313.
 • Liu, G.H., Suzuki, K., Li, M., Qu, J., Montserrat, N., Tarantino, C., Gu, Y., Yi, F., Xu, X., Zhang, W., Ruiz, S., Plongthongkum, N., Zhang, K., Masuda, S., Nivet, E., Tsunekawa, Y., Soligalla, R.D., Goebl, A., Aizawa, E., Kim, N.Y., Kim, J., Dubova, I., Li, Y., Ren, R., Benner, C., del Sol, A., Bueren, J., Trujillo, J.P., Surralles, J., Cappelli, E., Dufour, C., Esteban, C.R. and Izpisua Belmonte, J.C., 2014, “Modelling Fanconi anemia pathogenesis and therapeutics using integration-free patient-derived iPSCs”, Nature Communications, Vol. 5, e4330.
 • Gu, Y., Liu, G.H., Plongthongkum, N., Benner, C., Yi, F., Qu, J., Suzuki, K., Yang, J., Zhang, W., Li, M., Montserrat, N., Crespo, I., del Sol, A., Esteban, C.R., Zhang, K. and Izpisua Belmonte, J.C., 2014, “Global DNA methylation and transcriptional analyses of human ESC-derived cardiomyocytes”, Protein Cell, Vol. 5, No., pp. 59-68.
 • Ruiz, S., Diep, D., Gore, A., Panopoulos, A.D., Montserrat, N., Plongthongkum, N., Kumar, S., Fung, H.L., Giorgetti, A., Bilic, J., Batchelder, E.M., Zaehres, H., Kan, N.G., Schöler, H.R., Mercola, M., Zhang, K. and Izpisua Belmonte, J.C., 2012, “Identification of a specific reprogramming-associated epigenetic signature in human induced pluripotent stem cells”, Proc Natl Acad Sci USA, Vol. 2, No. 109, pp. 16196-16201.
 • Perez-Santiago, J.*, Plongthongkum, N.*, Letendre, S., Ellis, R., Gouaux, B., Moore, D., LeBlanc, S., Rajagopal, N., Zhang, K. and Woelk, C., 2012, “DNA methylation correlates with neurological decline in HIV-infected individuals”, The 19th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI), 5-8 March, Seattle, Washington, U.S.A. (* denotes equal contribution)
 • Diep, D.*, Plongthongkum, N.*, Gore, A.*, Fung, H.L., Shoemaker, R. and Zhang, K., 2012, “Library-free methylation sequencing with bisulfite padlock probes”, Nature Methods, Vol. 5, No. 9, pp. 270-272. (* denotes equal contribution)
 • Liu GH, Suzuki K, Qu J, Sancho-Martinez I, Yi F, Li M, Kumar S, Nivet E, Kim J, Soligalla RD, Dubova I, Goebl A, Plongthongkum N, Fung HL, Zhang K, Loring JF, Laurent LC, Izpisua Belmonte JC. “Targeted gene correction of laminopathy-associated LMNA mutations in patient-specific iPSCs”. Cell Stem Cell. 2011 Jun 3;8(6):688-94.
 • Plongthongkum, N., Kullawong, N., Panyim, S. and Tirasophon, W., 2007, “Ire1 regulated XBP1 mRNA splicing essential for the unfolded protein response (UPR) in Drosophila melanogaster”, Biochem Biophys Res Commun, Vol. 354(3), pp. 789-94.
 • Tirasophon, W., Yodmuang, S., Chinnirunvong, W., Plongthongkum, N. and Panyim, S., 2007, “Therapeutic inhibition if yellow head virus multiplication in infected shrimps by YHV-protease dsRNA”, Antiviral Research, Vol. 74 (2), pp. 150-155.
Conference Proceedings
 • Akkapinyo, C., Ngamkham, K., Plongthongkum, N., Poo-arporn, R.P.*, 2019, “Reduced grapheme oxide and poly(L-methionine) modified screen-printed carbon electrode for determination of yellow azo dye”, 12th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON), Ubon Ratchathani, Thailand, 2019, pp. 1-4.
 • Plongthongkum, N., Diep, D., Gore, A. and Zhang, K., 2012, “Routine digital methylation profiling of population cohorts with bisulfite padlock probes”, The XX Plant and Animal Genome Conference, 14-18 January, San Diego, U.S.A.
National Journal
 • รุ่งทิวา ภู่อาภรณ์, พรทิพย์ โค้วนฤมิตร, นงลักษณ์ ปล้องทองคำ และ ทัศนีย์วรรณ ลักษณะโสภิณ, 2559 , “คอมพอสิตนาโนโดยอาศัยกราฟีนออกไซด์ สำหรับการใช้เป็นเซ็นเซอร์ของฮีมโปรตีนที่มีประสิทธิภาพหลากหลายสูง”, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ทุนวิจัยหมวดเงินอุดหนุน (ว.1).

* Co-first author

 

Copyright© 2014 Biological Engineering, KMUTT All Rights Reserved