ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Nanobodies as tools to investigate cell signaling

feather-calendarPosted on 10 เมษายน 2024 document ข่าวกิจกรรม
แชร์

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Nanobodies as tools to investigate cell signaling โดย Prof. Andrew Kruse จากมหาวิทยาลัย Harvard ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2024 เวลา 10.30 – 11.30 น. ณ หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ อาคารวิศววัฒนะ หรือเข้ารับฟังผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/9090191017