หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ มจธ. มีความร่วมมือที่เข้มแข็งกับสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำในประเทศไทย และองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ ได้แก่

รายชื่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย


ระดับชาติ
  • ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับนานาชาติ
  • Osaka University
  • Taipei Medical University
  • Kanazawa University
  • Shibuya Kogyo, Co. Ltd.
  • Queensland University of Technology
  • Institute for Theoretical Chemistry, University of Vienna, Austria
  • Center for Brain Research, Medical University of Vienna, Austria

 

Copyright© 2014 Biological Engineering, KMUTT All Rights Reserved