หัวหน้าหลักสูตร


rungtiva
รองศาสตราจารย์
โทรศัพท์:
+66 (0)2-470-9393
โทรสาร:
+66 (0)2-470-9391
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตร


Bundit
ดร. บัณฑิต ทิพากร
รองศาสตราจารย์
โทรศัพท์:
+66 (0)2-470-9083, 8230
โทรสาร:
+66 (0)2-872-5050
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vanida
ดร. วนิดา พวกุล
รองศาสตราจารย์
โทรศัพท์:
+66 (0)2-470-8844
โทรสาร:
+66 (0)2-427-8050
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คณาจารย์ในกลุ่มวิจัย Computational Bioengineering


Asawin
ดร. อัศวิน มีชัย
รองศาสตราจารย์
โทรศัพท์:
+66 (0)2-470-9616, 9222
โทรสาร:
+66 (0)2-872-9118
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Diew
ดร. เดี่ยว กุลพิรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์:
+66 (0)2-470-9101
โทรสาร:
+66 (0)2-470-9092
อีเมล์:
diew.koo(at)kmutt.ac.th
Nongluk
อาจารย์
โทรศัพท์:
+66 (0)2-470-9398
โทรสาร:
+66 (0)2-470-9391
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tassaneewan 2017
อาจารย์
โทรศัพท์:
+66 (0)2-470-9399
โทรสาร:
+66 (0)2-470-9391
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Boonserm s
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์:
+66 (0)2-470-9392
โทรสาร:
+66 (0)2-470-9391
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
dujduan
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์:
+66 (0)2-470-9394
โทรสาร:
+66 (0)2-470-9391
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
rungtiva
รองศาสตราจารย์
โทรศัพท์:
+66 (0)2-470-9393
โทรสาร:
+66 (0)2-470-9391
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
KajornvutOunjai
อาจารย์
โทรศัพท์:
+66 (0)2-470-9365
โทรสาร:
+66 (0)2-470-9391
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คณาจารย์ในกลุ่มวิจัย Biomaterials & Biomechanics


Anak
ดร. อนรรฆ ขันธะชวนะ
รองศาสตราจารย์
โทรศัพท์:
+66 (0)2-470-9116
โทรสาร:
+66 (0)2-470-9111
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pitirat
อาจารย์
โทรศัพท์:
+66 (0)2-470-9369
โทรสาร:
+66 (0)2-470-9391
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
salita pic
อาจารย์
โทรศัพท์:
+66 (0)2-470-9367
โทรสาร:
+66 (0)2-470-9391
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์
โทรศัพท์:
+66 (0)2-470-9366
โทรสาร:
+66 (0)2-470-9391
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
kwanchanok
รองศาสตราจารย์
โทรศัพท์:
+66 (0)2-470-9222-30 ext.205
+66 (0)2-470-9397
โทรสาร:
+66 (0)2-428-3534
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Teeranoot 01
รองศาสตราจารย์
โทรศัพท์:
+66 2 470-9288
โทรสาร:
+66 2 470-9111
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kamolchanok 2017
อาจารย์
โทรศัพท์:
+66 (0)2-470-9395
โทรสาร:
+66 (0)2-470-9391
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Parichart 2018
อาจารย์
โทรศัพท์:
+66 (0)2-470-9366
โทรสาร:
+66 (0)2-470-9391
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เจ้าหน้าที่


cholticha
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
โทรศัพท์:
+66 (0)2-470-9391
โทรสาร:
+66 (0)2-470-9391
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
nantipar
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
โทรศัพท์:
+66 (0)2-470-9396
โทรสาร:
+66 (0)2-470-9391
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Copyright© 2014 Biological Engineering, KMUTT All Rights Reserved